GPG – asymetryczne szyfrowanie

Konfiguracja pakietu GPG na Windowsie.