Wstęp & informacje ogólne

Właścicielem juliankorgol.com jest:

Julian Korgol

Strzeniówka Kazimierzowska 16 05-830

[email protected]

Korzystając z serwisu juliankorgol.com akceptujesz regulamin oraz politykę prywatności.

Właściciel sklepu/platformy w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest po założeniu konta. Konto można też utworzyć w trakcie procesu zakupu.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do właściciela na adres mailowy.

Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do platformy w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.

Poprzez Użytkownika oraz Klienta rozumie się każdą osobę, która korzysta z platformy/strony/serwisu.

Usługi

Na platformie można zakupić dostęp do PDFów, kursów online, treści premium oraz innych produktów widocznych na stronie sklepu.

Właściciel serwisu świadczy też usługi dedykowane/niestandardowe np. w postaci skonfigurowania serwera Linux, w celu zamówienia takiej usługi należy skontaktować się z adresem mailowym na górze tego dokumentu.

Niektóre treści w serwisie mogą być sprzedawane z dopiskiem “lifetime”, jednak nie oznacza to dożywotniego dostępu do treści. W takim wypadku klient otrzyma dostęp do treści, do końca istnienia platformy, bądź kursu/treści.

Wymagania sprzętowe

W celu korzystania oraz dokonywania zakupów na tej stronie potrzebujesz łącza internetowego oraz zaktualizowanej przeglądarki. Musisz mieć też włączoną obsługę ciasteczek, JavaScript oraz local storage. Serwis nie udostępnia możliwości pobierania kursów online w postaci materiałów wideo, w tym nie daje też możliwości pobierania niektórych innych materiałów dostępnych na stronie, dlatego potrzebujesz mieć dostęp do internetu oraz poprawnie obsługiwać pliki Cookies, by móc przeglądać/oglądać materiały online będąc zalogowanym.

Do poprawnego korzystania z platformy potrzebujesz również aktywnego adresu e-mail.

Odstąpienie od umowy

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, jeśli do sprzedaży doszło online oraz klient nie odstępuje od produktów cyfrowych. Odstąpienie od produktów cyfrowych, celem otrzymania zwrotu pieniędzy lub innego sposobu zwrotu poniesionych kosztów, nie jest możliwe. W przypadku problemów zachęcamy do kontaktowania się z właścicielem sklepu.

Konto użytkownika

Utworzenie indywidualnego konta użytkownika jest konieczne do korzystania z platformy.

Użytkownik z momentem zakładania konta oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz użytkownik posiada prawo do dysponowania tymi danymi osobowymi.

Niedozwolone jest zakładanie/posiadanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom.

Użytkownik zobowiązuje się do poprawnego zabezpieczenia swojego konta, w tym dbaniu o swoje dane poufne np. hasło.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie działał na szkodę serwisu i nie będzie prowadził działań mogących utrudnić korzystanie z serwisu innym.

Złamanie regulaminu może skutkować blokadą/usunięciem konta użytkownika. Jest to równoznaczne z natychmiastową utratą dostępu do treści/materiałów/zakupionych produktów (np. kursów online)/itp.

Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta użytkownika bądź dostępu do wybranych usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo konta użytkownika jest zagrożone. Przykładem ilustrującym taki przypadek może być podejrzenie włamania na konto użytkownika.

Prawa autorskie

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie materiały udostępniane mu w ramach platformy/kursu/produktu cyfrowego/dostępu do materiałów stanowią wyłączną własność intelektualną właściciela serwisu, bądź innych właściwych podmiotów.

Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej, i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody właściciela serwisu lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.

Użytkownik posiadający opłacone szkolenie może drukować, pobierać i zapisywać wyłącznie dodatkowe materiały szkoleniowe z platformy do użytku osobistego bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

Użytkownik nie jest uprawniony do utrwalania, w jakiej kolwiek formie (np. poprzez pobranie lub nagrywanie) lekcji wideo i treści dostępnych po zakupie. Wyjątek stanowi sytuacja, w której serwis daje BEZPOŚREDNIĄ możliwość pobrania materiału np. za pomocą przycisku pobierz.

W przypadku chęci wykorzystania poza platformą materiałów, do których właściciel platformy posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela serwisu.

Właściciel serwisu ma prawo aktualizować treści produktów w sklepie, kursów online, PDFów i innych usług.

Uczestnicy wszystkich szkoleń oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego.

Użytkownik nie jest uprawniony do odsprzedawania/sprzedawania zakupionych w tym serwisie produktów cyfrowych np. PDFów.

Właściciel serwisu dostarcza treści edukacyjne, jednak nie gwarantuje uzyskania zamierzonego przez Klienta skutku, bądź celu.

Osoby biorące udział w szkoleniu lub korzystające z treści/produktów cyfrowych serwisu oświadczają, że nie będą zgłaszać żadnych roszczeń w stosunku do szkoleń, treści, lub materiałów z nich pochodzących.